Vědecko-výzkumné projekty

2023-2026 MEGASKILLS – MEthodology of Psycho-pedagogical, Big Data and Commercial Video GAmes procedures for the European SKILLS Agenda Implementation (Project number: 101094275).  Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

2021-2024 Conscious Business Education: Erasmus+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships under the number : 2021-1-DE01-KA220-HED-000027499
Educate Current and Next Generation Business Leaders and Entrepreneurs to Conduct Business More Consciously

 

2023 Michal Müller a kol.: Podnikatelská řešení společenských problémů, IGA_FF_2023_024.
2022 Michal Müller a kol.: Výzvy ekonomie a management 21. století, IGA_FF_2022_039.
2022 David Kosina a kol.: Studie analyzující trh a cílové segmenty v oblasti vzdělávání pro komercializaci produktu vyvíjeného firmou Veles Technology s.r.o. Inovační centrum Olomouckého kraje.
2021 Jaroslava Kubátová a kol.: Bariéry udržitelné spotřeby, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2021_001.
2020 Michal Müller a kol.: Kvalitativní výzkum kritických momentů manažerské praxe, IGA_FF_2020_012
2020-2022 Ondřej Kročil, Jaroslava Kubátová, Michal Müller a kol.: Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení. TAČR, č. TL04000013.
2019-2022 Jana Siebert (členka řešitelského týmu): Podpora mobility výzkumných pracovníků - MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci, OPVVV, č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010285.

2020 Jaroslava Kubátová a kol.: Proměny podnikatelských přístupů 2, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2020_001.
2019-2021 Pavla Slavíčková: Kamerální účetnictví v českých zemích, Grantová agentura ČR, č. 19-07805S.
2019 Jaroslava Kubátová a kol.: Proměny podnikatelských přístupů, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2019_002
2019 Michal Müller: Současné výzkumné, technologické a filozofické trendy a jejich vliv na vybrané oblasti ekonomiky a managementu, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2019_009
2019
Jana Geršlová: Podnikání ve stavebnictví v českých zemích se zaměřením na betonové stavebnictví v letech 1938-1948, Hlávkova nadace
2018-2021 Pavla Slavíčková: Jednoduché účetnictví v historické účetní teorii a praxi, Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, č. FPVC2018/12
2018-2021 Jana Geršlová (členka řešitelské týmu projektu): Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu, NAKI II, č. DG18P02OVV003
-2018 Jaroslava Kubátová a kol.: Prolínání východního a západního myšlení v globální ekonomice a managementu, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2018_002
2018 Jana Geršlová (členka řešitelského týmu): Rodinné podnikání v moderní době, GA ČR Historického ústavu AV ČR
2017 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2017_011
2017 Jana Geršlová: Vývoj novodobého stavebnictví v českých zemích do roku 1938 se zaměřením na betonové stavitelství a příklad firmy Pittel & Brausewetter, Hlávkova nadace
2016 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2016_007
2015-2018 Pavla Slavíčková: Účetnictví mezi tradicí a racionalismem, Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, č. FPVC2015/14
2015-2016 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2015_014
2014-2016 Jaroslava Kubátová, Klára Seitlová, Jan Stoklasa: Podpora transferu technologií na UP – dílčí projekt 01-2014-02 On-line psychodiagnostika týmové spolupráce ve virtuálních týmech, TAČR GAMA TG01010080
2013-2014 Pavla Slavíčková: Vývoj účetních systémů z hlediska učebnic účetnictví v českých zemích před rokem 1989, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2013_047
2013 Jaroslava Kubátová a kol.: Inovativní přístupy k motivaci mladých talentovaných znalostních pracovníku - kulturní odlišnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2013_007
2012-2014 Jaroslava Kubátová: Znalostný pracovník a etická dimenzia manažmentu na ceste k emočnej, sociálne zrelej spoločnosti, Katolícka univerzita v Ružomberku, EEIG-01/SU/2012, 2012-2014 European Economic Interest Grouping, Brussels
2012-2014 Jiří Řezník: Historie časopisu Obzor národohopodářský v letech 1896-1949, Hlávkova nadace.
2012 Zdeněk Puchinger: Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce FF UP, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_063
2012 Jaroslava Kubátová: Management v éře sociálních médií, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_02
2012 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Typologie a vývoj účetních soustav na území českého státu, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_040
2010 Jiří Řezník: Ústav pro plánování při Filozofické fakultě Palackého univerzity Olomouci v letech 1949-1953, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2010_041
2010 Jiří Klvač: Souvislosti Velké finanční krize v USA po r.2007 s hospodářským vývojem ČR v letech 2007-2010, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2010_062
2009-2011 Pavla Slavíčková: Právní ochrana nezletilých osob v raně novověkém období, Grantová agentura ČR, č. 404/09/P173.

 

Projekty ESF - OPVK:

2012-2014 Pavla Slavíčková (hl. řešitel): Inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého a její propojení s praxí, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0027

2012-2014 Jiří Herinek (hl. řešitel): Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049

2012-2015 PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (hl. řešitel): MBA - Modularizace manažerského a psychologického vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0138 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)