Mgr. Michal Müller, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633270

Katedra ekonom. a manažerských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.09

Odborný asistent

Michal Müller is an assistant professor at the Department of Economics and Management Studies. In 2018 he completed his dissertation on the philosophy of economics and is currently a PhD candidate in Economic and Management Studies. His research interests include management, where he focuses on managerial self-development, social entrepreneurship, and the epistemology of risk and uncertainty in the context of a neuroeconomic research program. His research findings have been published in a number of prestigious journals such as Project Management Journal (Sage), Nonprofit Management & Leadership (Wiley), Philosophy of Management (Springer), Qualitative Research in Organizations and Management (Emerald), and Integrative Psychological and Behavioral Science (Springer), Social Enterprise Journal (Emerald), Humanistic Management Journal (Springer), Journal of Small Business and Enterprise Development (Emerald). Michal Müller is a member of the editorial board of the Journal of Management Development (Emerald) since 2023. During his academic career he was a team member of a number of research projects, within which he undertook research trips to Poland, France, Austria and Hong Kong.

Selected publications
Kotherová S., Müller M., Jedličková L., Havlíček J., Bubík T. “We Never Stop Singing”: The Dynamics of the Mental and Physical Health of Czech Religious Pastors during the COVID-19 Pandemic. JOURNAL OF RELIGION & HEALTH. 2024. (ČLÁNEK)
Müller M., Adámek P., Kotherová S., Petrů M., Bubík T., Daušová A., Pelíšková L. Conceptualisation of Uncertainty in Decision Neuroscience Research: Do We Really Know What Types of Uncertainties The Measured Neural Correlates Relate To? Integrative Psychological and Behavioral Science. 2023. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Müller M., Vaseková V., Kročil O. Entrepreneurial solutions to social problems: philosophy versus management as a guiding paradigm for social enterprise success. Journal of Small Business and Enterprise Development. 2024.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Vulnerable social enterprises: sensemaking of the COVID-19 crisis in the Czech Republic. Social Enterprise Journal. 2023.
Müller M., Halová D., Jedličková L., Cserge T. Existential Disruptions of Managers as a Collapse of Childhood Patterns: An Interpretative Phenomenological Investigation. Integrative Psychological and Behavioral Science. 2022.
Müller M. Politické myšlení Alberta Camuse v kontextu motivu lidské přirozenosti. Svět literatury: Časopis pro novodobé literautury. 2020.
Halová D., Müller M. Perspektiva generace Z na českém trhu práce. Trendy v podnikání. 2019.
Müller M. Šťastní Sisyfové a nekonečná revolta: Několik poznámek k interpretacím díla Alberta Camuse. Ostium - internetový časopis pre humanitné vedy. 2018.
Müller M., Močkor O. Filozofická reflexe omezené racionality. Ostium. 2017.
Močkor O., Müller M. Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie. Ostium - internetový časopis pre humanitné odbory. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kosina D., Chovancová M., Kročil O. Consumer Preferences and Environmental Considerations in Clothing Purchases. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2023 Knowledge on Economics and Management. 2023.
Kubátová J., Kosina D., Kročil O., Müller M., Slavíčková P. CREA – the essential soft skills for the post-2022 world. KNOWCON 2023. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Ondrušková D., Pospíšil R. Senior citizen population: an easy target for cybercrime. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2023 Knowledge on Economics and Management. 2023.
Müller M., Vaseková V., Kubátová J., Kročil O. The Importance of the Business Community and Networking in Social Entrepreneurship. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Müller M., Vaseková V. The Role of Education in Raising Public Awareness of Social Entrepreneurship: The Case of Hong Kong. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2022.
Müller M. Existential Philosophy of Management as a Tool for Analysis and Interpretation of Organizational Success and Failure: The Case of Hewlett-Packard. In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) KNOWCON 2021 - Knowledge on Economics and Management Conference Proceedings. 2021.
Halová D., Müller M. Innovative Approaches to Recruiting: Using Social Media to Become the Employer of Choice for Generation Z. In Matos F., de Fátima Ferreiro M., Rosa Á., Salavisa I. (Eds.) Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021. 2021.
Cserge T., Halová D., Jedličková L., Müller M. Existenciální hermeneutická fenomenologie jako nástroj pro zachycení žité zkušenosti a seberozvoj manažerů. Bílá místa filosofie. Sborník příspěvků doktorandů a mladých badatelů. 2020.
Müller M. The Importance of Crisis in the Process of Becoming a Manager: The Evidence from IPA–EHP Case Studies. In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) KNOWCON 2020. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2020.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Threats, Vulnerabilities and Risks of Social Enterprises – What Do We Know and What Should Be Developed? In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) Knowledge on Economics and Management. 2020.
Müller M. What are Existential Disruptions in Managerial Practice? Overcoming Disruptions as Prevention of Burnout. In Talášek T., Stoklasa J., Slavíčková P. (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose Conference Proceedings. 2019.
Müller M. The Ethical Background of Sustainable Decision-Making in an Uncertain World. In Slavíčková P., Talášek T. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development International Scientific Conference Proceedings. 2018.
Müller M. REAL PEOPLE IN ECONOMICS AND THE CHALLENGE OF NEUROSCIENCE. In Slavíčková P. (Eds.) KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2017: PEOPLE IN ECONOMICS – DECISIONS, BEHAVIOR AND NORMATIVE MODELS. 2017.
Müller M. SELECTED PROBLEMS OF ECONOMICS IN RISK RESEARCH AND ITS CONSEQUENCES FOR MANAGEMENT. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
KNIHA - CELEK
Kročil O., Müller M., Kubátová J., Dopita M. Krizové řízení v sociálních podnicích. 2022.
Valenta L. Bolzanova logika. Sebrané spisy III. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2018.
Valenta L. Česká filozofie. Sebrané spisy I. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
Valenta L. Filozofie jazyka a vědy. Sebrané spisy II. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Müller M., Vaseková V. Authenticity as a way out of the alienation trap from the Western and Eastern perspectives: Insights for management. In Antowska D., Krzych B. (Eds.) Obcość jest wśród nas: Aspekty inności w wybranych problemach nauki, sztuki oraz kultury. 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Kosina D. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. 2023.
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. 2022.
Lužný D., Seitl M., Gigalová V., Müller M. Management v teorii a praxi – online sympozium. 2021.
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II. 2020.
Jedličková L., Müller M., Bureš O., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. 2019.
PROJEKT
Kosina D., Kubátová J., Müller M., Kročil O., Slavíčková P. Methodology of Psycho-pedagogical, Big Data and Commercial Video Games for the European SKILLS Agenda Implementation (MEGASKILLS). Research Executive Agency (RIA). 2023.
Müller M., Kročil O., Kubátová J., Pospíšil R., Ondrušková D., Kosina D., Vaseková V., Ottová L., Pisklák S. Podnikatelská řešení společenských problémů. Univerizta Palackého v Olomouci. 2023.
Müller M., Halová D., Cserge T., Jedličková L., Kubátová J., Vaseková V. Kvalitativní výzkum kritických momentů manažerské praxe. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2020.
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie 2. Filozofická fakulta UPOL. 2020.
Jedličková L., Bureš O., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie. Filozofická fakulta UPOL. 2019.
Müller M., Halová D., Kubátová J. Současné výzkumné, technologické a filozofické trendy a jejich vliv na vybrané oblasti ekonomiky a managementu. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.
Tvrdý F., Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M. Sebrané spisy Lubomíra Valenty. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
Müller M., Močkor O., Petrů M. Filosofická reflexe omezené racionality. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)