Mgr. Michal Müller, Ph.D. et Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633270

Katedra ekonom. a manažerských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.09

Odborný asistent

Michal Müller působí jako odborný asistent na Katedře ekonomických a manažerských studií. V roce 2018 získal Ph.D. z filozofie a v roce 2024 z ekonomických a manažerských studií. Mezi jeho badatelské zájmy patří management, kde se zaměřuje na seberozvoj manažerů, sociální podnikání a epistemologie rizika a nejistoty v kontextu neuroekonomického výzkumného programu. Výsledky svého výzkumu publikoval v řadě prestižních časopisů jako jsou Project Management Journal (Sage), Nonprofit Management & Leadership (Wiley), Philosophy of Management (Springer), Qualitative Research in Organizations and Management (Emerald), Integrative Psychological and Behavioral Science (Springer), Social Enterprise Journal (Emerald), Humanistic Management Journal (Springer), Journal of Small Business and Enterprise Development (Emerald). Od roku 2023 je Michal Müller členem redakční rady časopisu Journal of Management Development (Emerald). Během svého akademického působení byl členem týmu řady vědecko-výzkumných projektů, v rámci kterých podnikl badatelské cesty do Polska, Francie, Rakouska, Německa či Hongkongu.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Journal of Management Development (člen, 2023–)
ČLÁNEK
Müller M., Vaseková V., Kročil O. Entrepreneurial solutions to social problems: philosophy versus management as a guiding paradigm for social enterprise success. Journal of Small Business and Enterprise Development. 2024.
Kotherová S., Müller M., Jedličková L., Havlíček J., Bubík T. “We Never Stop Singing”: The Dynamics of the Mental and Physical Health of Czech Religious Pastors during the COVID-19 Pandemic. JOURNAL OF RELIGION & HEALTH. 2024.
Müller M., Adámek P., Kotherová S., Petrů M., Bubík T., Daušová A., Pelíšková L. Conceptualisation of Uncertainty in Decision Neuroscience Research: Do We Really Know What Types of Uncertainties The Measured Neural Correlates Relate To? Integrative Psychological and Behavioral Science. 2023.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Vulnerable social enterprises: sensemaking of the COVID-19 crisis in the Czech Republic. Social Enterprise Journal. 2023.
Müller M., Halová D., Jedličková L., Cserge T. Existential Disruptions of Managers as a Collapse of Childhood Patterns: An Interpretative Phenomenological Investigation. Integrative Psychological and Behavioral Science. 2022.
Müller M. Politické myšlení Alberta Camuse v kontextu motivu lidské přirozenosti. Svět literatury: Časopis pro novodobé literautury. 2020.
Halová D., Müller M. Perspektiva generace Z na českém trhu práce. Trendy v podnikání. 2019.
Müller M. Šťastní Sisyfové a nekonečná revolta: Několik poznámek k interpretacím díla Alberta Camuse. Ostium - internetový časopis pre humanitné vedy. 2018.
Müller M., Močkor O. Filozofická reflexe omezené racionality. Ostium. 2017.
Močkor O., Müller M. Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie. Ostium - internetový časopis pre humanitné odbory. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kubátová J., Kosina D., Kročil O., Müller M., Slavíčková P. CREA – the essential soft skills for the post-2022 world. KNOWCON 2023. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Müller M., Vaseková V., Kubátová J., Kročil O. The Importance of the Business Community and Networking in Social Entrepreneurship. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Müller M., Vaseková V. The Role of Education in Raising Public Awareness of Social Entrepreneurship: The Case of Hong Kong. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2022.
Müller M. Existential Philosophy of Management as a Tool for Analysis and Interpretation of Organizational Success and Failure: The Case of Hewlett-Packard. In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) KNOWCON 2021 - Knowledge on Economics and Management Conference Proceedings. 2021.
Halová D., Müller M. Innovative Approaches to Recruiting: Using Social Media to Become the Employer of Choice for Generation Z. In Matos F., de Fátima Ferreiro M., Rosa Á., Salavisa I. (Eds.) Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021. 2021.
Cserge T., Halová D., Jedličková L., Müller M. Existenciální hermeneutická fenomenologie jako nástroj pro zachycení žité zkušenosti a seberozvoj manažerů. Bílá místa filosofie. Sborník příspěvků doktorandů a mladých badatelů. 2020.
Müller M. The Importance of Crisis in the Process of Becoming a Manager: The Evidence from IPA–EHP Case Studies. In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) KNOWCON 2020. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2020.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Threats, Vulnerabilities and Risks of Social Enterprises – What Do We Know and What Should Be Developed? In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) Knowledge on Economics and Management. 2020.
Müller M. What are Existential Disruptions in Managerial Practice? Overcoming Disruptions as Prevention of Burnout. In Talášek T., Stoklasa J., Slavíčková P. (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose Conference Proceedings. 2019.
Müller M. The Ethical Background of Sustainable Decision-Making in an Uncertain World. In Slavíčková P., Talášek T. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development International Scientific Conference Proceedings. 2018.
Müller M. REAL PEOPLE IN ECONOMICS AND THE CHALLENGE OF NEUROSCIENCE. In Slavíčková P. (Eds.) KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2017: PEOPLE IN ECONOMICS – DECISIONS, BEHAVIOR AND NORMATIVE MODELS. 2017.
Müller M. SELECTED PROBLEMS OF ECONOMICS IN RISK RESEARCH AND ITS CONSEQUENCES FOR MANAGEMENT. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
KNIHA - CELEK
Kročil O., Müller M., Kubátová J., Dopita M. Krizové řízení v sociálních podnicích. 2022.
Valenta L. Bolzanova logika. Sebrané spisy III. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2018.
Valenta L. Česká filozofie. Sebrané spisy I. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
Valenta L. Filozofie jazyka a vědy. Sebrané spisy II. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Müller M., Vaseková V. Authenticity as a way out of the alienation trap from the Western and Eastern perspectives: Insights for management. In Antowska D., Krzych B. (Eds.) Obcość jest wśród nas: Aspekty inności w wybranych problemach nauki, sztuki oraz kultury. 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Kosina D. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. 2023.
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. 2022.
Lužný D., Seitl M., Gigalová V., Müller M. Management v teorii a praxi – online sympozium. 2021.
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II. 2020.
Jedličková L., Müller M., Bureš O., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. 2019.
PROJEKT
Kosina D., Kubátová J., Müller M., Kročil O., Slavíčková P. Methodology of Psycho-pedagogical, Big Data and Commercial Video Games for the European SKILLS Agenda Implementation (MEGASKILLS). Research Executive Agency (RIA). 2023.
Müller M., Kročil O., Kubátová J., Pospíšil R., Ondrušková D., Kosina D., Vaseková V., Ottová L., Pisklák S. Podnikatelská řešení společenských problémů. Univerizta Palackého v Olomouci. 2023.
Müller M., Halová D., Cserge T., Jedličková L., Kubátová J., Vaseková V. Kvalitativní výzkum kritických momentů manažerské praxe. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2020.
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie 2. Filozofická fakulta UPOL. 2020.
Jedličková L., Bureš O., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie. Filozofická fakulta UPOL. 2019.
Müller M., Halová D., Kubátová J. Současné výzkumné, technologické a filozofické trendy a jejich vliv na vybrané oblasti ekonomiky a managementu. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.
Tvrdý F., Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M. Sebrané spisy Lubomíra Valenty. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
Müller M., Močkor O., Petrů M. Filosofická reflexe omezené racionality. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)