Studentská vědecká činnost

V rámci podpory studentských aktivit je ze strany KEMS dán prostor také pro prezentaci studentských výsledků v oblasti vědy a výzkumu, a to v rámci studentského panelu na konferenci KNOWCON Knowledge on Economics and Management, nebo v podobě Studentské vědecké konference. Studenti mají možnost participovat jako pasivní nebo aktivní účastníci, stejně jako zaslat příspěvek do konferenčního sborníku. Tyto aktivity jsou zahrnuty do studijních plánů jako předměty typu B (kódy KAE/ZTPA, ZTPB, ZTPC a ZTPD).

Sborníky ze studentských vědeckých konferencí:

Pavla Slavíčková (ed.): Studentská vědecká konference 2013. Sborník příspěvků. Olomouc 2013.

Pavla Slavíčková (ed.): Akademické pohledy do znalostní ekonomiky. Sborník Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2011.

Pavla Slavíčková (ed.): Ekonomické pohledy generace Y. Sborník studentských vědeckých prací Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2010.

Studentská grantová činnost

Cílem Studentské grantové soutěže UP je podpora projektů v oblasti vědy a výzkumu realizovaných studenty magisterských nebo doktorských studijních programů UP a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Obsahem projektu může být výzkum realizovaný v rámci přípravy diplomové, resp. dizertační práce. Poskytnuté prostředky pokrývají 100 % potřebných nákladů. Popis projektu musí obsahovat plánované výzkumné aktivity, jejich očekávané výsledky a časový harmonogram řešení projektu.


Kontaktní osoba pro zájemce za řad studentů KEMS je doc. Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (pavla.slavickova@upol.cz)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)