doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633317

Katedra ekonom. a manažerských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

1.21

docent

Jaroslava Kubátová patří k zakládajícím členům současné Katedry ekonomických a manažerských studií a po dobu 15 let do roku 2017 stála v čele tohoto akademického pracoviště FF UP. Odborně se zaměřuje na řízení lidského kapitálu, a to ve vazbě na přístupy, které zdůrazňují, že úlohou firem je působit ve prospěch všech zúčastněných stran. Těmto aspektům se věnuje ve své výuce i publikační a grantové činnosti. Inspiraci získává i v rámci svých zahraničních kontaktů a cest, které směřují do řady zemí Evropy, Asie, Afriky a do USA.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
1.21 termíny konzultací a základní pokyny pro diplomanty viz/ terms see: http://bit.ly/Office_hours_J_Kubatova

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (1. 6. 2016 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Seitlová K., Walczak RB., Kubátová J. Cross-border virtual teams, as seen from applied psychology & applied economy perspective. A Case study of a cross-cultural teaching program. Pogranicze. Polish Borderlands Studies. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Vulnerable social enterprises: sensemaking of the COVID-19 crisis in the Czech Republic. Social Enterprise Journal. 2023.
Kubátová J., Kročil O. A conscious leadership competency framework for leadership training. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL TRAINING. 2022.
Orel M., Kubátová J. Coworking as a model for conscious business. Journal of Global Responsibility. 2019.
Kubátová J. Eastern and western happiness in work behavior. Journal of Human Resource Management. 2017.
Stoklasa J., Talášek T., Kubátová J., Seitlová K. Likert Scales in Group Multiple-Criteria Evaluation. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing. 2017.
Kubátová J. Work Related Attitudes of Czech Generation Z – International Comparison. Central European Business Review. 2016.
Kubátová J. Growth of Collective Intelligence by Linking Knowledge Workers through Social Media. Lex and Scientia International Journal. 2012.
Kubátová J. GROWTH OF COLLECTIVE INTELLIGENCE BY LINKING KNOWLEDGE WORKERS THROUGH SOCIAL MEDIA. In . (Eds.) Challenges of the Knowledge Society. 2012.
Kubátová J. INNOVATIVE MANAGERIAL PRINCIPLES FOR CURRENT KNOWLEDGE ECONOMY. Economics & Management. 2012.
Kubátová J. Knowledge Sharing Culture fot the Net Generation. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. 2011.
Kubátová J. VIRTUAL TEAMS: WHAT EXTENT OF VIRTUALNESS IS SUSTAINABLE? Management & Sustainable Development. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Psychologie pro praxi. 2011.
Kubátová J. Social networks - new place for sociotechnics. Wissenschaftliche Zeitschrift EIPOS. 2010.
Kubátová J. Rozvoj virtuální spolupráce ve virtuálním světě. Ekonomika a management (online). 2008.
Kubátová J. Security of Telework. Science & Military. 2007.
Kubátová J. Kvalitní teleworking jako součást Business Continuity Managementu. Jakost pro život : populárně-odborný časopis. 2006.
Kubátová J., Galvas M. Vybrané aspekty vztahu práva a trvale udržitelného rozvoje. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Kubátová J. Internetová gramotnost ve vztahu k požadavkům současné ekonomiky. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Kubátová J., Puchinger Z. Je řízení lidského kapitálu přínosné? Ekonomická revue. 2005.
Novák J., Kubátová J. SPOLEČENSKÝ VÝVOJ A JEHO RIZIKOVOST. Vybrané pohledy na bezpečnost podnikání a života. 2005.
Kubátová J. Vědění - nutná podmínka ekonomického rozvoje. Ekonomická revue. 2005.
Kubátová J. Možnosti komunikace s veřejností ? námět pro českou politiku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
Kubátová J. Význam lidského kapitálu v postindustriální společnosti. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2004.
Kubátová J. Názory české veřejnosti na ekonomickou transformaci a její sociální důsledky v období 1989-1998. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kubátová J., Kosina D., Kročil O., Müller M., Slavíčková P. CREA – the essential soft skills for the post-2022 world. KNOWCON 2023. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Müller M., Vaseková V., Kubátová J., Kročil O. The Importance of the Business Community and Networking in Social Entrepreneurship. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Threats, Vulnerabilities and Risks of Social Enterprises – What Do We Know and What Should Be Developed? In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) Knowledge on Economics and Management. 2020.
Kubátová J. The Phenomenon of Conscious Business – Which is Ahead – Practice or Academia? A Literature Review. In Kapounek S., Kočiš Krůtilová V. (Eds.) 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. Conference Proceedings. 2018.
Kubátová J. EAST ASIAN WISDOM IN WESTERN MANAGERIAL EDUCATION. In Chova GL., Martínez LA., Torres CI. (Eds.) INTED 2017 Conference Proceedings. 2017.
Kubátová J. Profit or Consciousness? What do new business leaders need to know? In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) 10th International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings. 2017.
Kubátová J. Cultural Differences in Knowledge Sharing in Virtual Environment. In Moffet S., Galbraith B. (Eds.) Proceedings of The 17th European Conference on Knowledge Management. 2016.
Kubátová J. Human Capital of the 21st Century in Coworking Centers. In Bagnoli C., Mio C., Garlatti A., Massaro M. (Eds.) Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital. 2016.
Stoklasa J., Talášek T., Kubátová J., Seitlová K. Likert scales in group multiple-criteria evaluation: a distance-from-ideal based approach. In Collan M., Luukka P. (Eds.) Proceedings of the NSAIS’16 Workshop on Adaptive and Intelligent Systems 2016. 2016.
Kubátová J. Coaching as a Way to Unleash Access to One's Own Knowledge. Is It the Same in Every Culture? In Massaro M., Garlatii A. (Eds.) Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management. 2015.
Kubátová J. Providing University Students with Skills for Future Work Environment. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2014 Proceedings. 2014.
Kubátová J. The Cause and Impact of the Development of Coworking in the Current Knowledge Economy. In Vivas C., Sequeiro P. (Eds.) The Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management. 2014.
Kubátová J. Effective Knowledge Sharing Through Social Technologies. In Janiunaite et al B. (Eds.) Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management. 2013.
LOCHMANOVÁ L. K některým ustanovením návrhu zákona o mediaci. In Kubátová J. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2011.
BENDOVÁ K., Kubátová J., VTÍPIL Z. Rozvojové kurzy z hlediska utváření a rozvoje interpersonálních vztahů. In . (Eds.) Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Bendová K., Kubátová J. Sociální sítě a virtuální světy - hrozba pro firmy? In Jašek R. (Eds.) Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. 2011.
Kubátová J., Seitlová K. VIRTUÁLNÍ IDENTITA V SECOND LIFE. Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Koníčková Š., Bendová K., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K. (Eds.) PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - sborník příspěvků. 2011.
Šucha M., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? In Bendová K. (Eds.) Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
LOCHMANOVÁ L. Malé a střední podnikání formou Evropské soukromé společnosti. In Kubátová J. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2010.
Koníčková Š. Měnící se role vzdělávání: využití virtuálního vzdělávání. In Kubátová J. (Eds.) EKONOMICKÉ ZNALOSTI PRO TRŽNÍ PRAXI. 2010.
Geršlová J. Müller-Thurgau - Co se skrývá za známým pojemem? In Kubátová J., Uvírová J. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2010.
Kubátová J. Nová duševní práce - virtuální a interkulturní. In Búgelová T., Kravčáková G. 5. (Eds.) Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť. 2010.
Klvač J. Ohniska nestability finančního systému USA a jejich podíl na vzniku světové finanční krize v letech 2007-2009. In Kubátová J. (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2010.
Kubátová J., Bendová K. Příprava a realizace virtuálního teambuildingu. In Kubátová J. (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2010 (Ed. J. Kubátová). 2010.
Laníková L. RAKOUSKO-UHERSKÁ ŠLECHTA A JEJÍ OBCHODNÍ KONTAKTY V ČÍNĚ. ČÍNA V DÍLE PODNIKATELE RYTÍŘE VIKTORA BAUERA. In Kubátová J. (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2010.
Kubátová J. Sociální inženýrství na sociálních sítích. In neuveden n. (Eds.) Jak dál po krizi. 2010.
Lyko P. Varhanářství a víno. In Kubátová J. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2010.
Řezník J. VÝVOJ ZÁVAZKŮ ČNB VŮČI TUZEMSKÝM BANKÁM: EKONOMICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE. In Kubátová J. (Eds.) EKONOMICKÉ ZNALOSTI PRO TRŽNÍ PRAXI. 2010.
Lochmanová L. Ideová, právní a ekonomická východiska novely zákona o veřejných zakázkách. In Kubátová J. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2009.
LOCHMANOVÁ L. Právní a ekonomický rámec zajištění obchodních závazků se zřetelem na smluvní pokutu. In Kubátová J. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2009.
Fiala J., Sobotková M. Sacrum et profanum v moravských lidových písních o víně. In Kubátová J., UVÍROVÁ J. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
Navrátilová Z. Sylvaner, traminer, riesling : étude étymologique des trois emprunts à lʼallemand. In Kubátová J., UVÍROVÁ J. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
Kubátová J. Tvorba znalostí a jejich sdílení ve virtuálním světě Second Life. In . (Eds.) Internet, competitiveness and organisational security in knowledge society. XI Annual International Conference. 2009.
Kubátová J. Druhý život organizací. In . (Eds.) Acta universitatis brunensis iuridica No. 337 Sborník konference Dny práva 2008. 2008.
Kubátová J. Ekonomické a právní discipliny jako zdroj výnosů veřejné vysoké školy. In . (Eds.) Výuka ekonomických předmětů na právnický fakultách 2008. 2008.
Kubátová J. Hesla jako kritická součást informační a síťové bezpečnosti. In . (Eds.) The Internet, Competitiveness and the Organisational Security. 2008.
Klvač J. MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ UP OLOMOUC A MESTA OLOMOUC. In Kubátová J. (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2008.
Lochmanová L. Obchodní firma-tvorba a ochrana. In Kubátová J. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2008.
Kubátová J. Řízení virtuálních týmů - mýty a realita. In . (Eds.) Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007. 2008.
Kubátová J. SECOND LIFE: DRUHÉ PODNIKÁNÍ? In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008. 2008.
Kubátová J. Virtuální teambuilding v Second Life. In . (Eds.) Nová teorie ekonomiky a managementu organizací, sborník mezinárodní vědecké konference. 2008.
Kubátová J. Virtuální teambulding v Second Life. In . (Eds.) Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 2008.
Kubátová J. Virtuální teambulding v Second Life. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference ?Nová teorie ekonomiky a managementu organizací? 2008.
Kubátová J. Virtuální týmy ve virtuálním světě ? nové výzvy pro management. In . (Eds.) ?Nové trendy v manažmente?, sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2008.
Kubátová J. Bezpečnostní rizika teleworkingu. In . (Eds.) Internet a bezpečnost organizací 2007. 2007.
Kubátová J. Ekonomická studia na Filozofické fakultě UP v Olomouci. In . (Eds.) Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. 2007.
Kubátová J. Nové formy práce a vzdělávání ve vzájemné vazbě. In . (Eds.) Sborník příspěvků z odborných konferencí AEDUCA 2006,Festival vzdělávání dospělých. 2007.
Kubátová J., Puchinger Z. Potřeby regionálních zaměstnavatelů na Olomoucku. In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2007. 2007.
Kubátová J. Vztah mezi efektivitou komunikace a finančním výsledkem organizace. In . (Eds.) European Produktivity Conference 2007. 2007.
Kubátová J. E-learning a e-work. In . (Eds.) EDMAN 2006 Education for Management. 2006.
Kubátová J. Kočovná kultura: podpora virtuální práce. In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2006. 2006.
Kubátová J. Řízení virtuální práce. In . (Eds.) Nová teorie ekonomiky a managementu organizací 2006. 2006.
Novák J., Kubátová J. Některé aktuální problémy společnosti v globálním prostředí. Sborník mezinárodní vědecké konference Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 05. 2005.
Hobza V. Perspektivy výuky ekonomických předmětů. In Kubátová J. (Eds.) Současný stav a perspektivy výuky ekonomických disciplín na neekonomických fakultách vysokých škol. 2004.
Kotíková H. Současný stav výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Kubátová J. (Eds.) Současný stav a perspektivy výuky ekonomických disciplín na neekonomických fakultách vysokých škol. 2004.
KNIHA - CELEK
Kročil O., Müller M., Kubátová J., Dopita M. Krizové řízení v sociálních podnicích. 2022.
Kubátová J., Seitlová K. Řízení virtuálních týmů. 2015.
Kubátová J. Řízení virtuálních týmů. Řízení virtuálních týmů. 2009.
Kubátová J. Univerzita Palackého - významný ekonomický subjekt regionu. Publikace je výstupem rozvojového projektu MŠMT na rok 2009 číslo 15/55, Program 9, Posílení ekonomického významu UP v olomouckém regionu. 2009.
Kubátová J. Elementární ekonomická matematika. Elementární ekonomická matematika. 2007.
Kubátová J. Základy ekonomiky. Základy ekonomiky. 2007.
Kubátová J. Řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů. 2006.
Kubátová J. Základy obecného managementu. Základy obecného managementu. 2006.
Kubátová J. Elementární finanční matematika. Elementární finanční matematika. 2005.
Kubátová J. Elementární statistika. Elementární statistika. 2005.
Kubátová J. Občan o transformaci (1989-1998). Občan o transformaci (1989 ? 1998). 2005.
Kubátová J. Základy ekonomie. Základy ekonomie. 2005.
Kubátová J. Náhled do ekonomie. Náhled do ekonomie. 2004.
Kubátová J. Statistické metody pro ekonomickou praxi. Statistické metody pro ekonomickou praxi. 2004.
Kubátová J. Kapitoly z finanční matematiky. Kapitoly z finanční matematiky. 2003.
Kubátová J. Základní ekonomické principy. Základní ekonomické principy. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Kubátová J. Aktivní stárnutí jako zrcadlo současné společnosti. In Rašticová M., Bédiová M. (Eds.) Práce nebo důchod? Senioři, trh práce a aktivní stárnutí. 2018.
Kubátová J. Generace Z – generace nezávislých podnikatelek? Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. 2016.
Kubátová J. Preparation of University Students from Western Cultures for Cooperation with China: Reasons and Methods. In Wardega J. (Eds.) China - Central and Eastern Europe Cross-Cultural Dialogue Society, Business and Education in Transition. 2016.
Kubátová J. Effective Knowledge Sharing Through Social Technologies. Leading Issues in Social Media. 2015.
Kubátová J. Konstrukce maskulinity a feminity v kyberprostoru. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
Kubátová J., Bendová K. On-line vzdělávání ve virtuálním prostředí Second Life. In . (Eds.) Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací: Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií (Ed. Jašek, R.). 2010.
Kubátová J. Investice intelektuálního kapitálu. In . (Eds.) Publikace je výstupem rozvojového projektu MŠMT na rok 2009 číslo 15/55, Program 9, Posílení ekonomického významu UP v olomouckém regionu. 2009.
Kubátová J. Víno ve virtuálním světě second life. In . (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
Kubátová J. Znalost pod vlivem kultury. In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi, kolektivní monografie na CD. 2009.
Kubátová J. Bezpečnostní rizika teleworkingu. In . (Eds.) Securitologia. 2007.
ABSTRAKT
Šucha M., Bendová K., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kubátová J., Seitl M., Klvač J., Potůčková K. Kulatý stůl - Profesní uplatnitelnost absolventů vysokých škol. 2012.
Seitlová K., Kubátová J., Koníčková Š. Nové možnosti týmové spolupráce ve virtuálním prostredí. 2012.
Bendová K., Kubátová J. Rozvoj potenciálu virtuálních týmů. 2011.
Kubátová J., Bendová K. VIRTUÁLNÍ IDENTITA V SECOND LIFE. 2011.
Bendová K., Koníčková Š., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Kosina D. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. 2023.
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. 2022.
Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Stoklasa J. KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management. 2021.
Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Stoklasa J. KNOWCON 2020. Knowledge on Economics and Management. 2020.
Slavíčková P., Kubátová J., Stoklasa J., Talášek T. KNOWCON 2019 Knowledge on Economics and Management: Profit and Purpose. 2019.
Slavíčková P., Talášek T., Kubátová J., Stoklasa J., Pospíšil R. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Slavíčková P., Kubátová J., Puchinger Z. Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
Slavíčková P., Kubátová J., Puchinger Z., Tomčík J. Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. 2015.
Slavíčková P., Kleiberová P., Puchinger Z., Kubátová J., Závodný Pospíšil J. Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století. 2014.
Slavíčková P., Walczak R., Kubátová J., Seitlová K. Market Research - CEE Case Studies. 2013.
Slavíčková P., Kubátová J., Puchinger Z., Závodná L., Pospíšil R., Kleiberová P. Znalosti pro tržní praxi 2013: Veřejná ekonomika ? současnost a perspektiva. 2013.
Bendová K., Kubátová J., Uvírová J., Klvač J., Puchinger Z., Koníčková Š., Vavrysová L. Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
Bendová K., Kubátová J., Klvač J., Řezník J., POSPÍŠIL R., SLAVÍČKOVÁ P., PUCHINGER Z., Vavrysová L. Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Klvač J., Kubátová J., Herinek J., Stěpanova L. Rusko - obchod se zemí, kde zítra již znamená včera. 2010.
Klvač J., Kubátová J., Uvírová J. Víno jako multikulturní fenomén. 2010.
Klvač J., Lešingrová R., Kubátová J., Puchinger Z., Řezník J. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2009.
Kubátová J., Puchinger Z., Klvač J., Řezník J. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2009.
Klvač J., Kubátová J., Uvírová J. Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
Puchinger Z., Kubátová J., Klvač J., Řezník J., Lešingrová R. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2008.
Kubátová J., Klvač J., Puchinger Z., Řezník J. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007.
Kubátová J., Řezník J., Puchinger Z., Klvač J. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Kubátová J. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. .
Bendová K., Vavrysová L., Kubátová J. Znalosti pro tržní praxi 2011 - sborník abstrakt. 2011.
Kubátová J. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007.
Kubátová J. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007.
Kubátová J. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2006.
Kubátová J. Současný stav a perspektivy výuky ekonomických disciplín na neekonomických fakultách vysokých škol. Současný stav a perspektivy výuky ekonomických disciplín na neekonomických fakultách vysokých škol. 2004.
SOFTWARE
RECENZE
Kubátová J. Management. Management. 2009.
Kubátová J. Znalostní management a proces jeho zavádění. Ekonomická revue. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Kubátová J., Bendová K. On-line vzdělávání ve virtuálním prostředí Second Life. XII. ročník mezinárodní konference Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací na téma Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií. 2010.
PROJEKT
Kosina D., Kubátová J., Müller M., Kročil O., Slavíčková P. Methodology of Psycho-pedagogical, Big Data and Commercial Video Games for the European SKILLS Agenda Implementation (MEGASKILLS). Research Executive Agency (RIA). 2023.
Müller M., Kročil O., Kubátová J., Pospíšil R., Ondrušková D., Kosina D., Vaseková V., Ottová L., Pisklák S. Podnikatelská řešení společenských problémů. Univerizta Palackého v Olomouci. 2023.
Müller M., Halová D., Cserge T., Jedličková L., Kubátová J., Vaseková V. Kvalitativní výzkum kritických momentů manažerské praxe. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2020.
Müller M., Halová D., Kubátová J. Současné výzkumné, technologické a filozofické trendy a jejich vliv na vybrané oblasti ekonomiky a managementu. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KOSINA FIF Ekonomika a management 2024
KOSINA FIF Ekonomika a management 2024
MÜLLER FIF Ekonomika a management 2024
MÜLLER FIF Ekonomika a management 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)