doc. Mgr. Pavla SLAVÍČKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633322

Katedra ekonom. a manažerských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.03

Docent

Pavla Slavíčková působí na Univerzitě Palackého od roku 2008. Odborně se zaměřuje na problematiku vývoje účetnictví a ekonomického myšlení a na hospodářské a právní dějiny, v nichž má bohaté výukové i výzkumné zkušenosti jak v České republice, tak i v zahraničí. Kromě krátkodobých výukových pobytů např. v Polsku, Maďarsku, nebo Bulharsku realizovala dlouhodobé stáže třeba na Institut of Urban History, University of Stockholm ve Švédsku, nebo Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg v Německu. V minulosti byla řešitelnou nebo se podílela na řešení celé řady jak výzkumných, tak i rozvojových projektů, z nichž zmiňme alespoň projekt Erasmus Mundus (2006-2011) sítě univerzit Euroculture, projekt ESF v letech 2006-2008 a projekt OPVK v letech 2012-2014 na téma inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého v Olomouci. Opakovaně byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou projektů GA ČR, naposledy v letech 2018-2021 s tématem kamerálního účetnictví v Česku. Je autorkou spousty odborných publikací, z nichž jmenujme alespoň článek v Accounting Historians Journal z roku 2022, monografii Účetnictví mezi tradicí a racionalitou z roku 2017 nebo Malé dějiny účetnictví (spolu se Zdeňkem Puchingerem) z roku 2014. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, mimo jiné Internationaler Kongresszur Erforschung des 18. Jahrhunderts v 2011 v rakouském Grazu, nebo 39th a 43th Annual Conference of the Economic and Business History Society v 2014, resp. 2018 britském Manchester a finském Jyväskylä.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
00:00–00:05 3.03 Po předchozí domluvě přes email.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Dvořáková Kaněčková E. Výchova dívek k podnikavosti ve druhé polovině 19. Století. In Slavíčková P., Tomčík J. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Slavíčková P. Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. 2016. (KNIHA - CELEK)
Puchinger Z., Slavíčková P. Malé dějiny účetnictví v českých zemích před rokem 1989. 2014. (KNIHA - CELEK)
Slavíčková P. Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací. 2012. (KNIHA - CELEK)
Slavíčková P., Puchinger Z. Accounting Records of the Town Offices in Bohemian and Moravia: Methodology and Application. In Zaoral R. (Eds.) Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
MAŠÁTOVÁ J., SLAVÍČKOVÁ P. Konstrukce mužské identity v minulosti a současnosti. 2011. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
ČLÁNEK
Slavíčková P. Úřední písemnosti v kamerálním účetnictví. Archivní časopis. 2022.
Slavíčková P. Vývoj kamerálního účetnictví u nás a v zahraničí. Český finanční a účetní časopis. 2022.
Slavíčková P. Úřední písemnosti v kamerálním účetnictví. Archivní časopis. 2021.
Slavíčková P. Proměny městského účetnictví mezi 18. a 19. stoletím. Cornova - časopis České společnosti pro výzkum 18. století a FFUK. 2020.
Slavíčková P. Proměny účelu účetnictví v různých obdobích existence českého státu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2020.
Slavíčková P. Vliv díla Luca Pacioliho na vývoj účetnictví na našem území. Český finanční a účetní časopis. 2019.
Slavíčková P., Puchinger Z. Účetní pravidla v tisku ze 16. století z Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2015.
Slavíčková P. Právní zdroje městského soudu ve Vodňanech před vydáním Práv městských Království českého. Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. 2010.
Slavíčková P. Různé formy správy sirotčího majetku v královských městech v období raného novověku. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2010.
Slavíčková P. Právní podstata poručnické správy sirotků v raném novověku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2008.
Slavíčková P. Nové materiály švédské provenience k dějinám města Olomouce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2007.
Slavíčková P. Rukopisy a prvotisky českého původu v Královské knihovně ve Stockholmu. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kubátová J., Kosina D., Kročil O., Müller M., Slavíčková P. CREA – the essential soft skills for the post-2022 world. KNOWCON 2023. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Müller M., Vaseková V., Kubátová J., Kročil O. The Importance of the Business Community and Networking in Social Entrepreneurship. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Müller M., Vaseková V. The Role of Education in Raising Public Awareness of Social Entrepreneurship: The Case of Hong Kong. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2022.
Slavíčková P. Czech Accounting Terminology in the Past: General Ledger (Case Study). KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2021.
Müller M. Existential Philosophy of Management as a Tool for Analysis and Interpretation of Organizational Success and Failure: The Case of Hewlett-Packard. In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) KNOWCON 2021 - Knowledge on Economics and Management Conference Proceedings. 2021.
Müller M. The Importance of Crisis in the Process of Becoming a Manager: The Evidence from IPA–EHP Case Studies. In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) KNOWCON 2020. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2020.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Threats, Vulnerabilities and Risks of Social Enterprises – What Do We Know and What Should Be Developed? In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) Knowledge on Economics and Management. 2020.
Müller M. What are Existential Disruptions in Managerial Practice? Overcoming Disruptions as Prevention of Burnout. In Talášek T., Stoklasa J., Slavíčková P. (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose Conference Proceedings. 2019.
Slavíčková P. Puteani Cameral Accounting. In Slavíčková P., Talášek T. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Müller M. The Ethical Background of Sustainable Decision-Making in an Uncertain World. In Slavíčková P., Talášek T. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development International Scientific Conference Proceedings. 2018.
Slavíčková P. Kheil´s Bookkeeping System. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2017: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models. 2017.
Müller M. REAL PEOPLE IN ECONOMICS AND THE CHALLENGE OF NEUROSCIENCE. In Slavíčková P. (Eds.) KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2017: PEOPLE IN ECONOMICS – DECISIONS, BEHAVIOR AND NORMATIVE MODELS. 2017.
Slavíčková P. The Oldest Accounting Method Used in the Past in the Czech Lands: A Contribution to the History of Accounting. In . (Eds.) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts Conference Proceedings. 2017.
Slavíčková P. Accounting as an Instrument of State Power: Comparison of the Situation in the Czechoslovakia Between 1918 and 1989. In . (Eds.) 3rd International Multidiciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2016. 2016.
Slavíčková P. Accounting Rules in the General Commercial Code. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
Slavíčková P. Foundations of Modern Accounting. In Jedlička P. (Eds.) Hradec Economic Days. 2016.
Müller M. SELECTED PROBLEMS OF ECONOMICS IN RISK RESEARCH AND ITS CONSEQUENCES FOR MANAGEMENT. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
Slavíčková P. Jednoduché účetnictví v předmoderní době. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MKK 2015. 2015.
Slavíčková P., Puchinger Z. Legislativní úprava účetní evidence před rokem 1989. In Vojáček L., Salák P., Valdhans J. (Eds.) Acta Universitatis Brunensis Iuridica. 2015.
Slavíčková P. Počátky českého ekonomického myšlení. In Slavíčková P., Tomčík J. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. 2015.
Seitlová K. Týmová práce v pracovním prostředí. In Slavíčková P., Tomčík J. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy-podnikatelsky v minulosti a současnosti. 2015.
Seitlová K., Marčišová M. APLIKACE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU PŘI REALIZACI KONFERENCE – PŘÍPADOVÁ STUDIE. In Slavíčková P. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference, konané 11. – 12. září 2014 v Olomouci. 2014.
Slavíčková P. Právní úprava účetnictví v českých zemích v minulosti. In Vojáček L., Tauchen J. (Eds.) 1. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. 2013.
Slavíčková P. UČEBNICE ÚČETNICTVÍ A JEJICH VÝZNAM PRO VÝVOJ ÚČETNÍCH SYSTÉMŮ V MINULOSTI. In Slavíčková P. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2013: veřejná ekonomika - současnost a perspektiva. 2013.
Slavíčková P. ROZSAH ZNALOSTÍ O VÝVOJI ÚČETNÍCH SOUSTAV NA NAŠEM ÚZEMÍ. In Slavíčková P. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2012: Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu. 2012.
SLAVÍČKOVÁ P. Institut věna ve Všeobecném občanském zákoníku a předchozích právních předpisech. In Vojáček L., Tauchen J., Schelle K. (Eds.) Proměny soukromého práva. 2011.
Slavíčková P. Postavení osiřelého dítěte v raném novověku v dílech soudobých autorů. In Slavíčková P. (Eds.) Ekonomické pohledy do znalostní ekonomiky. 2011.
SLAVÍČKOVÁ P. Příspěvek k typologie historických účetních soustav. In BENDOVÁ K., Vavrysová L. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Slavíčková P. Instituce mocného otcovského poručníka jako příklad kontroverzního vztahu města a rodiny v oblasti poručenství nezletilých sirotků. Konfliktní situace v dějinách : (sborník z doktorandské konference, 5. října 2007). 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Slavíčková P. Legal Regulation of the Credit Market in Bohemia and Moravia. A History of the Credit Market in Central Europe: the Middle Ages and Early Modern Period. 2020.
Slavíčková P. „Ze všeho pořádně počty činiti.“ Různé přístupy k uzavírání účtů na přelomu středověku a raného novověku. In Nodl M., Malaníková Antonín M., Mozejko B. (Eds.) Středověké město: politické proměny a sociální inovace. 2019.
Slavíčková P. Poručenství nad sirotky (do roku 1811). Encyklopedie českých právních dějin. V. svazek, Pa-Právni. 2016.
Slavíčková P., Puchinger Z., Kaněčková E. Účetnictví jako součást výchovy žen-podnikatelek. Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. 2016.
Slavíčková P. Geschichte des Waisenvormudnistituts in den Böhmischen Ländern von 1811. In Brauneder W., Hlavačka M. (Eds.) Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie. 2014.
Slavíčková P. The Double-Entry Accounting System Before 1800 as an Example of a Cultural Transfer Failure. In Čapská V. (Eds.) Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200-1800. 2014.
Slavíčková P. Pater familias a jeho role v raně novověké rodině na základě normativních pramenů. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
Slavíčková P. Způsoby správy majetku nezletilých dětí v minulosti. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slavíčková P., Puchinger Z. Historické účetní systémy v českých zemích. 2015.
Slavíčková P. Právní ochrana sirotků v raně novověké městské společnosti. Národní muzeum, 20. února 2008. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Kosina D. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. 2023.
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. 2022.
Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Stoklasa J. KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management. 2021.
Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Stoklasa J. KNOWCON 2020. Knowledge on Economics and Management. 2020.
Slavíčková P., Kubátová J., Stoklasa J., Talášek T. KNOWCON 2019 Knowledge on Economics and Management: Profit and Purpose. 2019.
Slavíčková P., Talášek T., Kubátová J., Stoklasa J., Pospíšil R. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Slavíčková P., Kubátová J., Puchinger Z. Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
Slavíčková P., Kubátová J., Puchinger Z., Tomčík J. Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. 2015.
Slavíčková P., Kleiberová P., Černý J., Černá S., Šrek R., Novotný L., Seitlová K., Tresterová P., Krejčí H. Projektový management a fundraising. 2014.
Slavíčková P., Kleiberová P., Puchinger Z., Kubátová J., Závodný Pospíšil J. Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století. 2014.
Slavíčková P., Walczak R., Kubátová J., Seitlová K. Market Research - CEE Case Studies. 2013.
Slavíčková P., Kubátová J., Puchinger Z., Závodná L., Pospíšil R., Kleiberová P. Znalosti pro tržní praxi 2013: Veřejná ekonomika ? současnost a perspektiva. 2013.
Bendová K., Kubátová J., Klvač J., Řezník J., POSPÍŠIL R., SLAVÍČKOVÁ P., PUCHINGER Z., Vavrysová L. Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
RECENZE
Slavíčková P. František Hoffmann devadesátiletý. Právněhistorické studie. 2012.
PROJEKT
Kosina D., Kubátová J., Müller M., Kročil O., Slavíčková P. Methodology of Psycho-pedagogical, Big Data and Commercial Video Games for the European SKILLS Agenda Implementation (MEGASKILLS). Research Executive Agency (RIA). 2023.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)