Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633324

Katedra ekonom. a manažerských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

1.21

Odborný asistent

Ondřej Kročil působí na Univerzitě Palackého, katedře ekonomických a manažerských studií, od roku 2017. Odborně se věnuje zejména tématu sociálního podnikání, které se stalo i předmětem jeho disertační práce obhájené v roce 2019. Je autorem řady odborných článků publikovaných v časopisech indexovaných na Web of Science (např. Nonprofit Management & Leadership, Industrial and Commercial Training aj.) a vydávaných prestižními vydavatelstvími (Wiley, Emerald aj.). Mezi lety 2020 a 2022 byl hlavním řešitelem výzkumného projektu zaměřeného na krizové řízení sociálních podniků spolufinancovaného Technologickou agenturou ČR. Od roku 2020 zastává pozici vedoucího katedry ekonomických a manažerských studií.

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
08:00–16:00 1.21 Konzultační hodiny se konají individuálně po předchozí emailové domluvě.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2020 – )
ČLÁNEK
Müller M., Vaseková V., Kročil O. Entrepreneurial solutions to social problems: philosophy versus management as a guiding paradigm for social enterprise success. Journal of Small Business and Enterprise Development. 2024.
Pospíšil R., Kročil O., Sadílek T. Determinants of young generation retirement planning behaviour - the case of Czechia. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. 2023.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Vulnerable social enterprises: sensemaking of the COVID-19 crisis in the Czech Republic. Social Enterprise Journal. 2023.
Kubátová J., Kročil O. A conscious leadership competency framework for leadership training. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL TRAINING. 2022.
Kročil O., Pospíšil R., Kosina D. Awareness and Attitudes toward Social Entrepreneurship among University Students and Disabled People. The Case of the Czech Republic. Economic and Social Changes-Facts Trends Forecast. 2020.
Kročil O., Pospíšil R., Kosina D. Awareness and Attitudes toward Social Entrepreneurship among University Students and Disabled People. The Case of the Czech Republic. Economic and Social Changes-Facts Trends Forecast. 2020.
Kročil O., Pospíšil R. The Influence of GDPR on Activities of Social Enterprises. MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS. 2020.
Kunz P., ŽUfan P., Pospíšil R., Kročil O. The Public Law Procurement System and its Macroeconomic Effects in Germany and in the Czech Republic Regarding its Compliance with EU Law. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2020.
Kročil O., Dopita M., Pospíšil R. Integration Social Enterprises as a Tool of Employment Policy. Ekonomski Pregled. 2019.
Pospíšil R., Kročil O., Kunz P. The Analysis of Damping of the Bovine Rhinotracheitis National Recovery Program in the Czech Republic between 2006-2016. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2019.
Pospíšil R., Kunz P., Kročil O. The Impact Of Public Procurement Law To The System Of Public Finance. Global Economic Observer. 2019.
Kročil O., Pospíšil R. Comprehensive Measurement of Social Enterprise Impact. Ekonomski Pregled. 2018.
Kunz P., Pospíšil R., Kročil O. Economic Benefits of The Sustainable Public Procurement Law. Iqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika. 2018.
Kročil O., Pospíšil R. Halal products system audit and its importance for the Czech Republic export strategy. The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kubátová J., Kosina D., Kročil O., Müller M., Slavíčková P. CREA – the essential soft skills for the post-2022 world. KNOWCON 2023. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Müller M., Vaseková V., Kubátová J., Kročil O. The Importance of the Business Community and Networking in Social Entrepreneurship. In Müller M., Slavíčková P. (Eds.) KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2023.
Hartmannová L., Schlossarek M., Kročil O. Psychosocial Aspects of the Use and Provision of Carsharing Services in the Czech Republic. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2022.
Kročil O., Drastich M. External Barriers to the Activities of Social Enterprises – a Literary Review. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2021.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Threats, Vulnerabilities and Risks of Social Enterprises – What Do We Know and What Should Be Developed? In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) Knowledge on Economics and Management. 2020.
Kročil O., Pospíšil R. Disabled People as a Target Group of Social Enterprises? The Case of the Czech Republic. In . (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. 2019.
Kročil O., Pospíšil R. How Can Social Enterprises Benefit from Content Marketing? Customer Psychology. In . (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Kročil O. PROBLEMATIKA SOURODOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ EUROZÓNY. Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. 2015.
KNIHA - CELEK
Kročil O., Müller M., Kubátová J., Dopita M. Krizové řízení v sociálních podnicích. 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Kosina D. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. 2023.
Müller M., Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. 2022.
Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Stoklasa J. KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management. 2021.
Slavíčková P., Kubátová J., Kročil O., Stoklasa J. KNOWCON 2020. Knowledge on Economics and Management. 2020.
PROJEKT
Zimmermannová J., Holý O., Kročil O., Vítová B., Krajňák M. Inovativní přístupy k prevenci zdravotních rizik v České republice: Aplikace pokročilých technologií a socioekonomických strategií v Olomouckém kraji (ITEC-CZ). In . (Eds.) MŠMT; Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce. 2024.
Kosina D., Kubátová J., Müller M., Kročil O., Slavíčková P. Methodology of Psycho-pedagogical, Big Data and Commercial Video Games for the European SKILLS Agenda Implementation (MEGASKILLS). Research Executive Agency (RIA). 2023.
Müller M., Kročil O., Kubátová J., Pospíšil R., Ondrušková D., Kosina D., Vaseková V., Ottová L., Pisklák S. Podnikatelská řešení společenských problémů. Univerizta Palackého v Olomouci. 2023.
Hartmannová L., Šucha M., Drimlová E., Kročil O., Malátek V., Podškubková N., Staníčková N., Kubátová H., Schlossarek M., Lebeda T., Šafr F. Sdílená mobilita – psychologické, sociální, institucionální a ekonomické aspekty. Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)