Zápisy závěrečných bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných pod garancí KAE – zápis druhých ročníků Bc. stupně studia a prvních ročníků NMgr. studia v r. 2018/2019

Středa 24. říjen 2018, 13:27

Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku navazujícího magisterského studia!

Zápis na závěrečné práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 27. 10. 2018 na adrese https://servisff.upol.cz/diplomky

Agenda závěrečných prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, navazující směrnicí děkana FF, pokynem vedoucího KAE č. 01/2007/2017 ke Státním závěrečným zkouškám na KAE, harmonogramem a. r. 2018/2019 pro FF UP a jeho upřesněním pro KAE.

Vypsané kapacity prací odpovídají výše uvedeným předpisům.

Student se v systému nejprve zapisuje ke svému oboru, pak k vybranému vedoucímu. Zdaří-li se mu zápis k oboru, ale pak si nevybere mezi disponibilními vedoucími, musí se z oboru odepsat!

KAE si vyhrazuje právo nesprávně zapsané studenty ze systému vymazat (v takovém případě dostanou informaci na upol email).

Diplomanti, akceptovaní dle bodu I.3 pokynu VK č. 01/2007/2017 se do systému nezapisují! (To jsou ti, kterým bylo vedením KAE do 15. 10. výslovně schváleno zařazení ke konkrétnímu vedoucímu práce.)

Diplomanti se po úspěšném zápisu na dalším postupu budou domlouvat s vedoucími prací. Obory prací odpovídají odbornosti vedoucích. Student je povinen znát předpisy a termíny související s diplomovými pracemi. Role vedoucího spočívá v odborném vedení práce.

Tento interní zápis NENAHRAZUJE povinnost studenta vložit zadání závěrečné práce do IS STAG!

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)