Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje vzdělání na vysokoškolské úrovni starším občanům (nad 50 let). Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Od akademického roku 2016/17 se nabídka kurzů U3V rozrostla i o výuku ekonomie a managementu zajišťovanou členy Katedry ekonomických a manažerských studií.

Koordinace U3V je na Univerzitě Palackého zajišťována v rámci aktivit celoživotního vzdělávání. Více informací včetně kontaktů, podmínek přijímacího řízení aj. naleznete zde.