Vědecko-výzkumné projekty

2023 Michal Müller a kol.: Podnikatelská řešení společenských problémů, IGA_FF_2023_024.
2022 Michal Müller a kol.: Výzvy ekonomie a management 21. století, IGA_FF_2022_039.
2022 David Kosina a kol.: Studie analyzující trh a cílové segmenty v oblasti vzdělávání pro komercializaci produktu vyvíjeného firmou Veles Technology s.r.o. Inovační centrum Olomouckého kraje.
2021 Jaroslava Kubátová a kol.: Bariéry udržitelné spotřeby, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2021_001.
2020 Michal Müller a kol.: Kvalitativní výzkum kritických momentů manažerské praxe, IGA_FF_2020_012
2020-2022 Ondřej Kročil, Jaroslava Kubátová, Michal Müller a kol.: Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení. TAČR, č. TL04000013.
2019-2022 Jana Siebert (členka řešitelského týmu): Podpora mobility výzkumných pracovníků - MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci, OPVVV, č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010285.
2020 Jaroslava Kubátová a kol.: Proměny podnikatelských přístupů 2, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2020_001.
2019-2021 Pavla Slavíčková: Kamerální účetnictví v českých zemích, Grantová agentura ČR, č. 19-07805S.
2019 Jaroslava Kubátová a kol.: Proměny podnikatelských přístupů, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2019_002
2019 Michal Müller: Současné výzkumné, technologické a filozofické trendy a jejich vliv na vybrané oblasti ekonomiky a managementu, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2019_009
2019
Jana Geršlová: Podnikání ve stavebnictví v českých zemích se zaměřením na betonové stavebnictví v letech 1938-1948, Hlávkova nadace
2018-2021 Pavla Slavíčková: Jednoduché účetnictví v historické účetní teorii a praxi, Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, č. FPVC2018/12
2018-2021 Jana Geršlová (členka řešitelské týmu projektu): Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu, NAKI II, č. DG18P02OVV003
2018 Jaroslava Kubátová a kol.: Prolínání východního a západního myšlení v globální ekonomice a managementu, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2018_002
2018 Jana Geršlová (členka řešitelského týmu): Rodinné podnikání v moderní době, GA ČR Historického ústavu AV ČR
2017 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2017_011
2017 Jana Geršlová: Vývoj novodobého stavebnictví v českých zemích do roku 1938 se zaměřením na betonové stavitelství a příklad firmy Pittel & Brausewetter, Hlávkova nadace
2016 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2016_007
2015-2018 Pavla Slavíčková: Účetnictví mezi tradicí a racionalismem, Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, č. FPVC2015/14
2015-2016 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2015_014
2014-2016 Jaroslava Kubátová, Klára Seitlová, Jan Stoklasa: Podpora transferu technologií na UP – dílčí projekt 01-2014-02 On-line psychodiagnostika týmové spolupráce ve virtuálních týmech, TAČR GAMA TG01010080
2013-2014 Pavla Slavíčková: Vývoj účetních systémů z hlediska učebnic účetnictví v českých zemích před rokem 1989, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2013_047
2013 Jaroslava Kubátová a kol.: Inovativní přístupy k motivaci mladých talentovaných znalostních pracovníku - kulturní odlišnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2013_007
2012-2014 Jaroslava Kubátová: Znalostný pracovník a etická dimenzia manažmentu na ceste k emočnej, sociálne zrelej spoločnosti, Katolícka univerzita v Ružomberku, EEIG-01/SU/2012, 2012-2014 European Economic Interest Grouping, Brussels
2012-2014 Jiří Řezník: Historie časopisu Obzor národohopodářský v letech 1896-1949, Hlávkova nadace.
2012 Zdeněk Puchinger: Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce FF UP, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_063
2012 Jaroslava Kubátová: Management v éře sociálních médií, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_02
2012 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Typologie a vývoj účetních soustav na území českého státu, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_040
2010 Jiří Řezník: Ústav pro plánování při Filozofické fakultě Palackého univerzity Olomouci v letech 1949-1953, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2010_041
2010 Jiří Klvač: Souvislosti Velké finanční krize v USA po r.2007 s hospodářským vývojem ČR v letech 2007-2010, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2010_062
2009-2011 Pavla Slavíčková: Právní ochrana nezletilých osob v raně novověkém období, Grantová agentura ČR, č. 404/09/P173.

 

Projekty ESF - OPVK:

2012-2014 Pavla Slavíčková (hl. řešitel): Inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého a její propojení s praxí, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0027

2012-2014 Jiří Herinek (hl. řešitel): Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049

2012-2015 PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (hl. řešitel): MBA - Modularizace manažerského a psychologického vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0138 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)