Mgr. Michal Müller, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633270

Katedra ekonom. a manažerských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.03

Odborný asistent

Michal Müller působí jako odborný asistent na Katedře ekonomických a manažerských studií. V roce 2018 obhájil disertační práci zaměřenou na filozofii ekonomie a v současnosti je doktorským kandidátem v ekonomicko-manažerských studiích. Mezi jeho badatelské zájmy patří management, kde se zaměřuje na seberozvoj manažerů, sociální podnikání a epistemologii rizika a nejistoty v kontextu neuroekonomického výzkumného programu. Výsledky svého výzkumu publikoval v řadě prestižních časopisů jako jsou Project Management Journal (Sage), Nonprofit Management & Leadership (Wiley), Philosophy of Management (Springer), Qualitative Research in Organizations and Management (Emerald), Integrative Psychological and Behavioral Science (Springer). Během svého akademického působení byl členem týmu řady vědecko-výzkumných projektů, v rámci kterách podnikl badatelské cesty do Polska, Francie, Rakouska či Hongkongu.

ČLÁNEK
Müller M., Adámek P., Kotherová S., Petrů M., Bubík T., Daušová A., Pelíšková L. Conceptualisation of Uncertainty in Decision Neuroscience Research: Do We Really Know What Types of Uncertainties The Measured Neural Correlates Relate To? Integrative Psychological and Behavioral Science. 2022.
Müller M., Halová D., Jedličková L., Cserge T. Existential Disruptions of Managers as a Collapse of Childhood Patterns: An Interpretative Phenomenological Investigation. Integrative Psychological and Behavioral Science. 2021.
Müller M. Politické myšlení Alberta Camuse v kontextu motivu lidské přirozenosti. Svět literatury: Časopis pro novodobé literautury. 2020.
Halová D., Müller M. Perspektiva generace Z na českém trhu práce. Trendy v podnikání. 2019.
Müller M. Šťastní Sisyfové a nekonečná revolta: Několik poznámek k interpretacím díla Alberta Camuse. Ostium - internetový časopis pre humanitné vedy. 2018.
Müller M., Močkor O. Filozofická reflexe omezené racionality. Ostium. 2017.
Močkor O., Müller M. Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie. Ostium - internetový časopis pre humanitné odbory. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Müller M. Existential Philosophy of Management as a Tool for Analysis and Interpretation of Organizational Success and Failure: The Case of Hewlett-Packard. In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) KNOWCON 2021 - Knowledge on Economics and Management Conference Proceedings. 2021.
Halová D., Müller M. Innovative Approaches to Recruiting: Using Social Media to Become the Employer of Choice for Generation Z. In Matos F., de Fátima Ferreiro M., Rosa Á., Salavisa I. (Eds.) Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021. 2021.
Cserge T., Halová D., Jedličková L., Müller M. Existenciální hermeneutická fenomenologie jako nástroj pro zachycení žité zkušenosti a seberozvoj manažerů. Bílá místa filosofie. Sborník příspěvků doktorandů a mladých badatelů. 2020.
Müller M. The Importance of Crisis in the Process of Becoming a Manager: The Evidence from IPA–EHP Case Studies. In Slavíčková P., Stoklasa J. (Eds.) KNOWCON 2020. Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings. 2020.
Kročil O., Müller M., Kubátová J. Threats, Vulnerabilities and Risks of Social Enterprises – What Do We Know and What Should Be Developed? In . (Eds.) Knowledge on Economics and Management. 2020.
Müller M. What are Existential Disruptions in Managerial Practice? Overcoming Disruptions as Prevention of Burnout. In Talášek T., Stoklasa J., Slavíčková P. (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose Conference Proceedings. 2019.
Müller M. The Ethical Background of Sustainable Decision-Making in an Uncertain World. In Slavíčková P., Talášek T. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development International Scientific Conference Proceedings. 2018.
Müller M. REAL PEOPLE IN ECONOMICS AND THE CHALLENGE OF NEUROSCIENCE. In Slavíčková P. (Eds.) KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2017: PEOPLE IN ECONOMICS – DECISIONS, BEHAVIOR AND NORMATIVE MODELS. 2017.
Müller M. SELECTED PROBLEMS OF ECONOMICS IN RISK RESEARCH AND ITS CONSEQUENCES FOR MANAGEMENT. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
KNIHA - CELEK
Kročil O., Müller M., Kubátová J., Dopita M. Krizové řízení v sociálních podnicích. 2022.
Valenta L. Bolzanova logika. Sebrané spisy III. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2018.
Valenta L. Česká filozofie. Sebrané spisy I. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
Valenta L. Filozofie jazyka a vědy. Sebrané spisy II. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Müller M., Vaseková V. Authenticity as a way out of the alienation trap from the Western and Eastern perspectives: Insights for management. In Antowska D., Krzych B. (Eds.) Obcość jest wśród nas: Aspekty inności w wybranych problemach nauki, sztuki oraz kultury. 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Seitl M., Gigalová V., Müller M. Management v teorii a praxi – online sympozium. 2021.
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II. 2020.
Jedličková L., Müller M., Bureš O., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. 2019.
PROJEKT
Müller M., Halová D., Cserge T., Jedličková L., Kubátová J., Vaseková V. Kvalitativní výzkum kritických momentů manažerské praxe. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2020.
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie 2. Filozofická fakulta UPOL. 2020.
Jedličková L., Bureš O., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie. Filozofická fakulta UPOL. 2019.
Müller M., Halová D., Kubátová J. Současné výzkumné, technologické a filozofické trendy a jejich vliv na vybrané oblasti ekonomiky a managementu. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.
Tvrdý F., Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M. Sebrané spisy Lubomíra Valenty. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
Müller M., Močkor O., Petrů M. Filosofická reflexe omezené racionality. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Projektový management KAE/PM ZS Se 1
Projektový management KAE/PM ZS 1
Projektový management KAE/PME ZS Cv 1
Projektový management KAE/PME ZS 1
Philosophy of economics KAE/POE ZS Se 2
Economics: Selected Topics 1 KAE/STE1 ZS Se 2
Aktuální témata ekonomiky a managementu KAE/ATEM ZS Se 2
Management 1 KAE/MGE1 ZS Cv 2
Management 1 KAE/MGE1 ZS 2
Management 1 KAE/MGF1 ZS 2
Management 1 KAE/MGF1 ZS Se 2
Management 1 KAE/MGK1 ZS Cv 2
Management 1 KAE/MGK1 ZS 2
Management 1 KAE/MG1 ZS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)