Zápisy závěrečných bakalářských prací na KEMS v r. 2023/2024 a další související pokyny a informace

Úterý 10. říjen 2023, 10:35

Zápisy závěrečných bakalářských prací na KEMS v r. 2023/2024 a další související pokyny a informace

 

Agenda závěrečných prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, pokynem vedoucího KEMS č. 01/2007/2023 ke Státním závěrečným zkouškám na KEMS, harmonogramem a. r. 2023/2024 pro FF UP a jeho upřesněním pro KEMS.

KEMS v a.r. 2023-2024 vypisuje kapacity pro všechny studenty 2. ročníku Bc. programu Ekonomicko-manažerská studia, samostatný studijní program a maior. Zápisy závěrečných prací se tedy týkají POUZE studentů druhého ročníku tohoto studia!

Zápis na závěrečné práce vedené KEMS bude spuštěn elektronicky 28. 10. 2023 na adrese https://servisff.upol.cz/diplomky. Uzavřen bude 10. 4. 2024. Po tomto datu nebudou další zápisy možné.

Student/studentka se v systému nejprve zapisuje ke svému studijnímu programu, pak k vybranému vedoucímu. Studenti EMS si musí vybrat vedoucího z KEMS.

KEMS si vyhrazuje právo nesprávně či neúplně zapsané studenty ze systému vymazat (v takovém případě dostanou informaci na upol email).

Tento interní zápis NENAHRAZUJE povinnost studenta vložit zadání závěrečné práce do IS STAG! Slouží pouze k přidělení studentů k vedoucím prací.

Témata prací odpovídají odbornosti vedoucích – studenti se s odbornostmi členů KEMS mohou seznámit v tomto dokumentu: http://bit.ly/okruhy_zp_KAE

Studenti se po úspěšném zápisu budou na dalším postupu domlouvat s vedoucími prací. Iniciativa vždy vychází ze strany studenta (student se obrací na vedoucího)!

Student je povinen znát předpisy a termíny související se závěrečnými pracemi. Role vedoucího spočívá v odborném vedení práce.

Vedoucí prací udělují všechny atestace za diplomové semináře. Studenti však musí po splnění podmínek příslušného semináře (viz popisy ve STAGu) vedoucí prací o zadání atestací do IS STAG požádat, a to nejlépe emailem, v němž vždy uvedou přesný kód semináře. Toto řešení je nutné s ohledem na nastavení STAGu.

Atestace za DSE1 se (viz STAG) udělují zpravidla za stanovení tématu, cíle a metod řešení závěrečné práce, a vložení zadání práce do IS STAG, tedy obvykle až v letním semestru, i když si studenti předmět zapíší již v zimním semestru. Toto řešení je v souladu se SZŘ UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)