Zásady úspěšného studia na KAE

Všem studentům KEMS (byť tu studujete jeden jediný předmět!)

Pět zásad úspěšného studia na KEMS

  1. Před začátkem semestru jste jistě nastudovali všechny dokumenty vyvěšené na www.kae.upol.cz, vezměte jejich obsah na vědomí a řiďte se jím.
    Je tam mnoho důležitých informací a termínů, které vám nikdo nebude připomínat, ale jejich nedodržení krutě ovlivní vaše studium!!!
  2. Každý den navštivte blog KEMS na adrese http://www.kae.cz/ (vede tam i link z webu KEMS) a zjistěte, co se aktuálně děje!!! Pokud nemáte vlastní počítač s připojením na internet, využívejte veřejné studovny (Zbrojnice, PC sál na FF …)
  3. Nikde se na nic neptejte, pokud jste nesplnili bod 1 a 2. Pokud i poté máte dotazy, obraťte se s nimi nejprve na sekretariát KEMS, pokud je nevyřešíte tam, teprve poté se obracejte na vedoucí KEMS či na vyučující, přičemž neopomeňte dodržet bod 4.
  4. Pokud chcete mluvit se členy KEMS osobně, důsledně dodržujte jejich konzultační hodiny. To je doba, kdy jsme na vás nachystaní a vlídní.
    Mimo konzultační hodiny vykonáváme jinou práci (např. se připravujeme vaši výuku), a proto jsme rozladěni, jsme-li vyrušeni. Jednoduché záležitosti vyřizujte elektronicky! Pokud nemůžete přijít v konzultačních hodinách, také si sjednejte termín schůzky elektronicky.
  5. Pokud vám v tomto návodu na úspěšné studium něco chybí, nečetli jste web a blog KEMS – běžte to udělat