Katedra ekonomických a manažerských studií

Katedra ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vědecko-výzkumné a vzdělávací pracoviště, které realizuje výzkum v oblasti ekonomie a managementu a zajišťuje stejně oborově zaměřenou výuku studentů.

Pracoviště vzniklo v roce 1998 původně jako Kabinet aplikované ekonomie za účelem zajištění výuky ekonomických disciplín na Filozofické fakultě.  Rozhodujícím mezníkem byl rok 2005, kdy již jako Katedra aplikované ekonomie (KAE) získala akreditaci bakalářského a posléze také magisterského studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia, které se tak staly prvními ekonomickými studii na Univerzitě Palackého v její historii vůbec. Kromě toho se katedra podílí na výuce samostatných filologických oborů se zaměřením na ekonomii a management. Počínaje akademickým rokem 2019/2020 katedra otevřela nový bakalářský program Ekonomicko-manažerská studia. Program je možné studovat, na rozdíl od původních Aplikovaných ekonomických studií, nejen v kombinaci s jiným programem nabízeným Univerzitou Palackého (ať již ve formě maior či minor), ale také samostatně. V roce 2024 byl ve spolupráci s dalšími katedrami FF UP otevřen navazující magisterský studijní program Management v kreativních odvětvích. Od roku 2016 navíc katedra nabízela taktéž doktorský program Ekonomicko-manažerská studia. Od roku 2021 změnila katedra název na Katedra ekonomických a manažerských studií (KEMS).

Svým studentům KEMS nabízí studium orientované na praxi – součástí studijních plánů jsou přednášky a workshopy vedené odborníky z praxe, stejně jako odborné stáže ve firmách v ČR i zahraničí. Zvláštní důraz klade KEMS na koncepty ekonomické udržitelnosti, které se promítají do výuky předmětů i pořádaných přednášek externích odborníků. Předměty vyučované v rámci Ekonomicko-manažerských studií zasahují do celé řady nejen společensko-vědních oblastí, díky čemuž studenti získají široký rozhled umožňující jim úspěšně se uplatnit na současném trhu práce. Studenti mají také možnost v rámci kvalifikačních prací řešit témata dle požadavků konkrétních organizací a firem. Velký důraz je kladen na výuku v souladu se současnými mezinárodními trendy - studenti mají možnost volit ze širokého spektra kurzů vyučovaných v angličtině a využít širokou nabídku zahraničních studijních a pracovních stáží s bohatou grantovou podporou. KEMS má uzavřenu řadu mezinárodních smluv, a to jak s univerzitami v Evropě (např. Finsko, Portugalsko, Itálie, Polsko aj.), tak v Asii (Čína, Korea). Nechybí ani progresivní metody výuky, mimo jiné kurzy zaměřené na soft skills a projektový management, využívání ICT včetně sociálních sítí ve výuce nebo možnost přípravy komplexního business plánu. Studentům jsou k dispozici kvalitně vybavené učebny. Součástí studijních plánů jsou i dovednostní semináře motivující studenty k vlastní vědecko-výzkumné činnosti či aktivně vystoupit na mezinárodní konferenci nebo publikovat na odborné úrovni. 

KEMS je taktéž tradičním organizátorem mezinárodní vědecké konference do roku 2018 známé pod názvem Knowledge for Market Use, jejíž sborníky jsou počínaje rokem 2012 indexovány na Web of Science. Od roku 2019 nese konference nový název KNOWCON: Knowledge on Economics and Management.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)