Research Projects

2021 Jaroslava Kubátová a kol.: Bariéry udržitelné spotřeby, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2021_001.
2020-2022 Ondřej Kročil, Jaroslava Kubátová, Michal Müller a kol.: Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení. TAČR, č. TL04000013.
2019-2022 Jana Siebert (členka řešitelského týmu): Podpora mobility výzkumných pracovníků - MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci, OPVVV, č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010285.
2020 Jaroslava Kubátová a kol.: Proměny podnikatelských přístupů 2, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2020_001.
2019-2021 Pavla Slavíčková: Kamerální účetnictví v českých zemích, Grantová agentura ČR, č. 19-07805S.
2019 Jaroslava Kubátová a kol.: Proměny podnikatelských přístupů, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2019_002
2019 Michal Müller: Současné výzkumné, technologické a filozofické trendy a jejich vliv na vybrané oblasti ekonomiky a managementu, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2019_009
2019
Jana Geršlová: Podnikání ve stavebnictví v českých zemích se zaměřením na betonové stavebnictví v letech 1938-1948, Hlávkova nadace
2018-2021 Pavla Slavíčková: Jednoduché účetnictví v historické účetní teorii a praxi, Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, č. FPVC2018/12
2018-2021 Jana Geršlová (členka řešitelské týmu projektu): Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu, NAKI II, č. DG18P02OVV003
2018 Jaroslava Kubátová a kol.: Prolínání východního a západního myšlení v globální ekonomice a managementu, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2018_002
2018 Jana Geršlová (členka řešitelského týmu): Rodinné podnikání v moderní době, GA ČR Historického ústavu AV ČR
2017 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2017_011
2017 Jana Geršlová: Vývoj novodobého stavebnictví v českých zemích do roku 1938 se zaměřením na betonové stavitelství a příklad firmy Pittel & Brausewetter, Hlávkova nadace
2016 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2016_007
2015-2018 Pavla Slavíčková: Účetnictví mezi tradicí a racionalismem, Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, č. FPVC2015/14
2015-2016 Jaroslava Kubátová a kol.: Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. IGA_FF_2015_014
2014-2016 Jaroslava Kubátová, Klára Seitlová, Jan Stoklasa: Podpora transferu technologií na UP – dílčí projekt 01-2014-02 On-line psychodiagnostika týmové spolupráce ve virtuálních týmech, TAČR GAMA TG01010080
2013-2014 Pavla Slavíčková: Vývoj účetních systémů z hlediska učebnic účetnictví v českých zemích před rokem 1989, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2013_047
2013 Jaroslava Kubátová a kol.: Inovativní přístupy k motivaci mladých talentovaných znalostních pracovníku - kulturní odlišnosti, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2013_007
2012-2014 Jaroslava Kubátová: Znalostný pracovník a etická dimenzia manažmentu na ceste k emočnej, sociálne zrelej spoločnosti, Katolícka univerzita v Ružomberku, EEIG-01/SU/2012, 2012-2014 European Economic Interest Grouping, Brussels
2012-2014 Jiří Řezník: Historie časopisu Obzor národohopodářský v letech 1896-1949, Hlávkova nadace.
2012 Zdeněk Puchinger: Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce FF UP, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_063
2012 Jaroslava Kubátová: Management v éře sociálních médií, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_02
2012 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Typologie a vývoj účetních soustav na území českého státu, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2012_040
2010 Jiří Řezník: Ústav pro plánování při Filozofické fakultě Palackého univerzity Olomouci v letech 1949-1953, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2010_041
2010 Jiří Klvač: Souvislosti Velké finanční krize v USA po r.2007 s hospodářským vývojem ČR v letech 2007-2010, Studentská grantová soutěž UP, č. FF_2010_062
2009-2011 Pavla Slavíčková: Právní ochrana nezletilých osob v raně novověkém období, Grantová agentura ČR, č. 404/09/P173.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)